Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2015. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2015.

Artikel 3 Circulaire Besluit beheer sociale-huursector (Bbsh)

Uitgebreide informatie
3. Het verlenen van financiële steun in noodsituaties
Voorts kan, zonder toestemming vooraf mijnerzijds, de onder 2. bedoelde financiële steun onder de aldaar genoemde voorwaarden, met uitsluiting van de beperking ten aanzien van de aldaar bedoelde landen, verleend worden aan volkshuisvestelijke instellingen in landen waar sprake is van hulp bij herstel van huisvesting in noodsituaties, zoals na afloop van een oorlog, na aardbevingen of andere rampen. Ook hier geldt, dat woningcorporaties die zijn overgegaan tot het geven van financiële ondersteuning als hierboven bedoeld dit expliciet dienen te melden in zowel de jaarrekening als het jaarverslag.
Inhoudsopgave
A. Inleiding
B. Het uitdragen van kennis of het geven van financiële ondersteuning aan buitenlandse instellingen
1. Het uitdragen van kennis
2. Het geven van financiële ondersteuning door woningcorporaties aan buitenlandse instellingen
3. Het verlenen van financiële steun in noodsituaties
C. Toezicht en sancties
D. Slot
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht