Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2015. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2015.

Artikel c Circulaire Besluit beheer sociale-huursector (Bbsh)

Uitgebreide informatie
C. Toezicht en sancties
Geconstateerd is, dat een aantal woningcorporaties, of verbindingen daarvan, reeds financiële steun - anders dan bijdragen in natura/schenkingen - aan buitenlandse instellingen hebben verleend, zonder daartoe toestemming te hebben gevraagd als bedoeld in MG 2001-04. Bij de individuele beoordeling in 2005 van de jaarstukken over 2004 zal ik deze woningcorporaties daarop aanspreken. Zo nodig zal ik daarbij overgaan tot het geven van een aanwijzing als bedoeld in artikel 70d, tweede lid, onderdeel a., en artikel 41, eerste lid, onder a, van het Bbsh onder het gelijktijdig opleggen van een dwangsom als bedoeld in artikel 105, eerste lid, van de Woningwet.
De financiële steun aan reeds eerder door VROM goedgekeurde projecten kan uiteraard worden voortgezet.
Inhoudsopgave
A. Inleiding
B. Het uitdragen van kennis of het geven van financiële ondersteuning aan buitenlandse instellingen
1. Het uitdragen van kennis
2. Het geven van financiële ondersteuning door woningcorporaties aan buitenlandse instellingen
3. Het verlenen van financiële steun in noodsituaties
C. Toezicht en sancties
D. Slot
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht