Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2015. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2015.

Artikel h Circulaire Besluit beheer sociale-huursector mei 2006

Uitgebreide informatie
MG 2002-18 ) van Circulaire Besluit beheer sociale-huursector mei 2006">
H. Verlenging procesregels bij fusies ( MG 2002-18 )
Bij circulaire MG 2002-18 van 11 juli 2002 heb ik uw aandacht gevraagd voor de procesregels bij fusies. In die circulaire heb ik de toetsingscriteria voor instemming van een voorgenomen fusie en de te hanteren procedure vastgelegd. In de circulaire is aangekondigd, dat deze vervalt op het moment dat een en ander is vastgelegd in regelgeving, doch in ieder geval vier jaar na datering van de circulaire. De materie is echter nog niet vastgelegd in regelgeving. Gelet op de aankondiging van een nieuwe structuur voor de corporatiesector en daarbij behorende regelgeving, zal opname in huidige regelgeving niet opportuun zijn.
De toepassing van de procesregels bij fusies vastgelegd in de circulaire MG 2002-18 van 11 juli 2002 verleng ik hierbij voor onbepaalde tijd.
Inhoudsopgave
A. Inleiding
B. Grondaankopen
C. Sponsoring
D. Buitenlandse activiteiten
E. Breedband
F. Warmtepompen
G. Verhuiskostenvergoeding
H. Verlenging procesregels bij fusies ( MG 2002-18 )
I. Slot
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht