2. Eindejaarsuitkering burgemeesters
Op grond van artikel 15a, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit burgemeesters hebben burgemeesters recht op een eindejaarsuitkering waarvan de hoogte in de Staatscourant bekend wordt gemaakt. Deze circulaire wordt in de Staatscourant gepubliceerd.
De procentuele eindejaarsuitkering wordt met ingang van 1 januari 2004 structureel verhoogd van 0,4% naar 0,8%.
Voor burgemeesters geldt een verhoogde eindejaarsuitkering van 1,5%.
Dat houdt in dat u vanaf 1 januari 2004 (dus met terugwerkende kracht) een structurele procentuele eindejaarsuitkering voor burgemeesters kunt hanteren van 2,3%.
De structurele verhoging van de eindejaarsuitkering werkt door naar reeds ingegane wachtgelden en uitkeringen.
Inhoudsopgave
1. Bezoldiging burgemeesters
2. Eindejaarsuitkering burgemeesters
3. Eénmalige uitkering burgemeesters
4. Vergoedingen wethouders
5. Eindejaarsuitkering wethouders
6. Eénmalige uitkering wethouders
7. Vergoeding raadsleden
8. Vergoeding bijwonen vergaderingen commissieleden
9. Informatie op internet
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht