2. Eindejaarsuitkering
Op grond van artikel 4a van het Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning ontvangt de commissaris een eindejaarsuitkering overeenkomstig de bepalingen welke daaromtrent voor het personeel in de sector Rijk zijn vastgesteld.
De eindejaarsuitkering is structureel vastgesteld op 0,4%.
In genoemd sectoroverleg is overeengekomen de structurele eindejaarsuitkering voor het jaar 2002 incidenteel met 0,6% te verhogen tot 1%.
Daarnaast is besloten de eindejaarsuitkering 2003 incidenteel met 0,4% te verhogen tot 0,8%.
Dit betekent dat de eindejaarsuitkeringen voor 2002 en 2003 voor de commissarissen eveneens met deze percentages wordt aangepast.
De verhoging van de eindejaarsuitkering werkt in verband met de terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2002 c.q. 1 januari 2003 ook door in de berekeningsgrondslag voor werkloosheidsuitkeringen of overeenkomstige uitkeringen van cdK's die op of ná 2 januari 2002 c.q. 2 januari 2003 het ambt hebben beëindigd.
Inhoudsopgave
1. Structurele verhoging van de bezoldiging
2. Eindejaarsuitkering
3. Modernisering van het Pensioenreglement van het ABP
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht