Circulaire bezoldiging en eindejaarsuitkering gedeputeerden
1. Structurele verhoging van de bezoldiging
Op grond van artikel 3 van het Rechtspositiebesluit gedeputeerden geniet de gedeputeerde een bezoldiging per maand waarvan de hoogte overeenkomt met het maximum van schaal 17 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 .
In de Sectorcommissie overleg rijkspersoneel is ten aanzien van het arbeidsvoorwaardenbeleid in de contractperiode 1 december 2002 tot 1 januari 2004 besloten tot een algemene salarisverhoging.
Per 1 december 2002 worden de salarissen van de ambtenaren in de sector Rijk structureel met 2,5% verhoogd.
Dit betekent dat de bezoldiging van de gedeputeerden eveneens met ingang van 1 december 2002 dient te worden aangepast en vanaf die datum € 7.169,29 bruto per maand bedraagt.
In verband met de inkomenseffecten als gevolg van de overeengekomen wijzigingen in het Besluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel (Btzr) ontvangen de ambtenaren in de sector Rijk per 1 mei 2003 een compensatie in de vorm van een structurele verhoging van de schaalbedragen met 0,25%.
Gelet hierop is met de centrales van het overheidspersoneel afgesproken om per 1 mei 2003 de salarissen te verhogen met 0,25%.
Als gevolg van deze afspraak wordt de bezoldiging van gedeputeerden per 1 mei 2003 structureel verhoogd met 0,25%. De bezoldiging van gedeputeerden bedraagt dan per 1 mei 2003 € 7.187,21 bruto per maand.
De beide structurele salarisverhogingen werken door naar reeds ingegane APPA-uitkeringen ( Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers ).
2. Eindejaarsuitkering
Op grond van artikel 4, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit gedeputeerden ontvangt de gedeputeerde een eindejaarsuitkering overeenkomstig de bepalingen welke daaromtrent voor het personeel in de sector Rijk zijn vastgesteld.
De eindejaarsuitkering is structureel vastgesteld op 0,4%.
In genoemd sectoroverleg is overeengekomen de structurele eindejaarsuitkering voor het jaar 2002 incidenteel met 0,6% te verhogen tot 1%.
Daarnaast is besloten de eindejaarsuitkering 2003 incidenteel met 0,4% te verhogen tot 0,8%.
Dit betekent dat de eindejaarsuitkeringen voor 2002 en 2003 voor de gedeputeerden eveneens met deze percentages wordt aangepast.
De verhoging van de eindejaarsuitkering werkt in verband met de terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2002 c.q. 1 januari 2003 ook door in de berekeningsgrondslag voor APPA-uitkeringen of overeenkomstige uitkeringen van gedeputeerden die op of ná 2 januari 2002 c.q. 2 januari 2003 met een APPA-uitkering of met een overeenkomstige uitkering zijn gegaan.
De van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,
Minister
voor deze,
de
directeur-generaal Openbaar Bestuur
Inhoudsopgave
1. Structurele verhoging van de bezoldiging
2. Eindejaarsuitkering
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht