Het inzetten van biomassa als hernieuwbare brandstof voor de productie van elektriciteit staat hoog op de Nederlandse en Europese overheidsagenda.
Het behouden van een ongestoorde elektriciteitsproductie is economisch van groot belang.
Het vereenvoudigen van overheidsregelgeving en het verminderen van administratieve lastendruk zijn kabinetsdoelstellingen.

Het onder Bva condities bij- en of meestoken van gereinigd gas uit B-hout belemmert de inzet van dit gas als biomassabrandstof, terwijl er op andere gebieden juist veel aan stimulering van het gebruik van biobrandstof wordt gedaan.
Nu het antwoord van de Commissie helderheid verschaft over de toepasselijkheid van de WID, is het voornemen dit gereinigde gas uit B-hout in plaats van onder Bva-condities, onder Bees-condities te verwerken, bij de toekomstige wijziging van het Bva tezamen met nog enkele wijzigingen te regelen.
Immers gas uit B-hout dat zodanig is gereinigd dat het gas voldoet aan gas afkomstig uit A-hout, is het product van de reiniging en heeft een vergelijkbare samenstelling van gas uit A-hout.
Door deze reiniging is dit gas aan te merken als schone biomassa en valt zodoende buiten de werkingssfeer van de WID. Het gevolg hiervan is dat deze afvalstof van de zogenaamde ‘gele’ lijst naar de ‘witte’ lijst wordt verplaatst en daardoor onder Bees condities kan worden verbrand.
Vooruitlopend op deze wijziging wordt de ‘witte’ lijst en de ‘gele’ lijst aangepast zodat per direct gereinigd gas uit B-hout dat vergelijkbaar is met gas uit A-hout onder Bees condities kan worden ingezet als brandstof.
Aan de ‘witte’ lijst deel 5 overig, wordt toegevoegd: ‘Gas met een maximale concentratie van 30mg/MJ zware metalen (som van As+Co+Cr+Cu+Mn+Ni+Pb+Sb+V)’ Hieraan wordt de opmerking toegevoegd; ‘Gereinigd gas uit B-hout vergelijkbaar met ongereinigd gas uit A-hout’.
De ‘gele’ lijst wordt aangepast als volgt: Bij de categorie ‘Gas afkomstig uit een vergassingsproces van gele lijst stoffen’, wordt toegevoegd ‘met uitzondering van gas dat voorkomt op de witte lijst’.
Inhoudsopgave
1. Inleiding
1.1. Aanleiding
1.2. Beleidsmatige afwegingen
1.3. Status, reikwijdte en werkingsduur circulaire
1.4. Verhouding tot andere regelingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht