Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2006. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2006.

Circulaire Gemeentefonds 10 maart 2006

Uitgebreide informatie
Circulaire Gemeentefonds 10 maart 2006
Voorwoord
Voor u ligt de maartcirculaire 2006 van het gemeentefonds. De maartcirculaire bevat informatie over de nacalculatie van het accres van het uitkeringsjaar 2005 en de verrekening van de behoedzaamheidsreserve.
Het accres-percentage blijkt over 2005 te zijn uitgekomen op 1,64%. Als gevolg daarvan wordt de behoedzaamheidsreserve van het gemeentefonds voor 41% uitgekeerd. Dit percentage ligt iets lager dan gemeld in de septembercirculaire als gevolg van lagere rijksuitgaven. Volgens het principe ‘samen de trap op en samen de trap af’ leiden lagere rijksuitgaven ook tot een lager accres gemeentefonds. In deze circulaire wordt dit alles nader geanalyseerd en toegelicht.
Daarnaast is in deze circulaire informatie opgenomen over belangrijke wijzigingen in het gemeentefonds in het lopende jaar 2006 en voor het komende jaar 2007. Het gaat om een informatieve toelichting betreffende een aantal ontwikkelingen die momenteel spelen. Deze zijn van dusdanig belang dat ik alvast de stand van zaken wil schetsen en daarom is een apart hoofdstuk toegevoegd, hoofdstuk 4 , dat in feite kan worden beschouwd als een soort nieuwsbrief. De financiële gevolgen zijn veelal nog niet precies duidelijk en worden integraal verwerkt bij de mei-circulaire, conform de geldende systematiek.
Overigens adviseer ik wel nadrukkelijk om de website van Binnenlandse Zaken geregeld te bekijken; in de informatierubriek gemeentefonds wordt geregeld nieuwe en actuele informatie opgenomen.
De
Minister
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Voorwoord
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht