Let op. Deze wet is vervallen op 15 februari 2012. U leest nu de tekst die gold op 14 februari 2012.

2 Circulaire Harmonisering stagevergoeding

Uitgebreide informatie
Harmonisering stagevergoedingen
Gezien de uitkomst van de inventarisatie zijn de stagevergoedingen met ingang van 1 maart 2009 als volgt vastgesteld:
2. Voor stages op mbo-niveau wordt een vaste stagevergoeding gehanteerd van € 400,00 bruto per maand.
De stagevergoeding is gebaseerd op vijf dagen van acht uur per week, ofwel veertig uur per week. Indien een stage wordt afgesproken met minder dagen per week en/of een ander aantal uren per dag leidt dat tot een naar rato aangepaste vergoeding.. Ter illustratie: als voor een stage op wo-niveau wordt afgesproken dat deze drie dagen van acht uur per week betreft, bedraagt de stagevergoeding (€ 550/40*24=) € 330,00. Zou voor een stage op mbo-niveau worden afgesproken dat deze vijf dagen van vier uur per week betreft, bedraagt de stagevergoeding (€ 400/40*20=) € 200,00 per maand.
De stagevergoeding geldt voor alle stages van één maand of langer. Daarbij is geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten stages, zoals de meeloopstage, de onderzoeksstage en de afstudeerstage.
Indien er sprake is van een kortere stage waarbij kennismaken met de organisatie centraal staat, de zogenoemde snuffelstages, kan volstaan worden met een vergoeding in de vorm van een symbolisch gebaar, bijvoorbeeld een boekenbon.
Voor de duidelijkheid wordt opgemerkt dat deze afspraak geen betrekking heeft op het aanstellen van stagiaires op een leerwerkplek – zoals dit bijvoorbeeld het geval is bij een mbo-beroepsbegeleidende leerweg (BBL), mbo-beroepsopleidende leerweg (BOL) en HBO-duale opleidingstrajecten – waarbij de student van een onderwijsinstelling een aantal dagen per week werkt op een leerwerkplek en een aantal dagen per week naar school gaat.
Inhoudsopgave
Inleiding
Stagevergoedingen tot 1 maart 2009
Harmonisering stagevergoedingen
Vergoeding overige kosten
Inwerkingtreding, vervangen circulaire 27 februari 2009
Indexering
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht