Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2010. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2010.

Circulaire indexering tarieven voor psychiaters en psychologen 2009

Uitgebreide informatie
Circulaire indexering tarieven voor psychiaters en psychologen 2009
In het overleg dat vorig jaar is gevoerd met de Vereniging van PJ-rapporteurs is overeengekomen dat er jaarlijks een indexering zal plaatsvinden van de in dat overleg afgesproken uurtarieven en de vergoeding van reiskosten.
Over het jaar 2008 bedraagt het loonindexcijfer voor CAO-lonen, zoals dat door het CBS is gepubliceerd 3,5%. Met dat bedrag worden de uurtarieven en de reiskostenvergoeding geïndexeerd. Dat levert het volgende beeld:
€ 107,50 + 3,5% = € 111,26 voor psychiaters
€ 82,50 + 3,5% = € 85,39 voor psychologen
€ 2,50 + 3,5% = € 2,59 per retourkilometer.
Deze nieuwe tarieven gelden voor opdrachten die op of na 1 juli 2009 zijn verstrekt.
Van de gelegenheid maak ik graag gebruik om enige misverstanden die zijn ontstaan weg te nemen. Om te beginnen met de reiskosten: de eerste 4 kilometer hoeven niet meer afgetrokken te worden.
De vastgestelde normtijden en tarieven gelden als 'fixed prices' met als uitgangspunt dat meer- en minderwerk elkaar uitmiddelen. In het overleg 'Agenda voor de toekomst' dat met enige regelmaat met de Vereniging van PJ-rapporteurs wordt gevoerd, zal nog worden bezien of het toepassen van forfaitaire bedragen voor minder- en meerwerk een duurzame oplossing biedt.
De Werkgroep die is belast met de herijking van de tarieven in strafzaken, ik meldde u daarover in mijn circulaire van 23 juli 2008 , kenmerk 5556755 waarmee ik de vorige tariefaanpassing bekend maakte, komt binnenkort met haar eindrapport. Voorzover de aanbevelingen van de werkgroep worden overgenomen, zal dat leiden tot een aanpassing van het Besluit tarieven in strafzaken 2003 . Bij die gelegenheid zullen ook de bovenstaande tariefswijzigingen in het Btis worden meegenomen. Zodra het rapport is vastgesteld zal ik u dat laten, opdat u kennis kunt nemen van de inhoud daarvan.
Voor de volledigheid neem ik in de onderstaande tabel de geldende normtijden en vergoedingen op, als ook de daaruit voortvloeiende forfaitaire vergoeding.
strafrecht modaliteit normtijden na 1-7-2008 tarief in € per 1-7-2009 forfait in € per 1-7-2009
volwassenen enkelvoudig psychiatrisch 14 111,26 1557,64
  dubbel / triple psychiatrisch 18 111,26 2002,68
  klinisch GGZ psychiatrisch 20 111,26 2225,20
  enkelvoudig psychologisch 18 85,39 1537,02
  dubbel / triple psychologisch 20 85,39 1707,80
  klinisch GGZ psychologisch 24 85,39 2049,36
Jeugd enkelvoudig psychiatrisch 18 111,26 2002,68
  dubbel / triple psychiatrisch 22 111,26 2447,72
  enkelvoudig psychologisch 22 85,39 1878,58
  dubbel / triple psychologisch 24 85,39 2049,36

Ik verzoek u deze circulaire, die in de Staatscourant zal worden geplaatst, binnen uw organisatie bekend te maken aan die medewerkers die het aangaat.
Mijn circulaire van 23 juli 2008 , kenmerk 5556755 komt hiermee per 1 juli 2009 te vervallen.
De
minister
plv. Directeur-Generaal
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht