1. Inleiding
Met deze circulaire informeer ik u over de inwerkingtreding van de Woningwet 2015 , het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (BTIV) en de bijbehorende ministeriële regeling per 1 juli 2015. Onderstaand ga ik kort in op de ontstaansgeschiedenis en inhoud van de nieuwe regelgeving ( 2), enkele relevante zaken met betrekking tot de overgang naar de nieuwe regelgeving ( 3, 4 en 5), de status van bestaande MG-circulaires ( 6) en tot slot op de ondersteuning bij de implementatie van de herziene Woningwet ( 7).
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Ontstaan en inhoud van de Woningwet 2015
3. De overgang naar de nieuwe regelgeving
4. Per 1 juli 2015
5. Per 1 januari 2016
6. Intrekken bestaande MG-circulaires
7. Implementatie: informatie en ondersteuning
8. Publicatie MG-digitaal
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht