4. Per 1 juli 2015
Andere belangrijke elementen die per 1 juli 2015 ingaan, zijn onder meer de extra waarborgen zoals die ook bij de parlementaire enquête van belang werden geacht:
voorafgaande goedkeuring door de Raad van Toezicht van grote investeringen (hoger dan € 3 miljoen);
een geschiktheids- en betrouwbaarheidstoets bij bestuurders en leden van de Raad van Toezicht;
voorafgaande goedkeuring voor het aangaan van verbindingen door de Autoriteit;
een sterkere rol van de huurdersorganisaties bij het aangaan van verbindingen en instemmingsrecht bij fusies van toegelaten instellingen;
verbod op het afgeven van nieuwe garanties/leningen voor verbindingen/deelnemingen;
de markttoets waar het gaat om nieuwe, nog niet voorgenomen niet-DAEB- investeringen wanneer er sprake is van geen eigen grond;
corporaties dienen zich verplicht vierjaarlijks te laten visiteren. De Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) zal daartoe deskundige instanties aanwijzen.
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Ontstaan en inhoud van de Woningwet 2015
3. De overgang naar de nieuwe regelgeving
4. Per 1 juli 2015
5. Per 1 januari 2016
6. Intrekken bestaande MG-circulaires
7. Implementatie: informatie en ondersteuning
8. Publicatie MG-digitaal
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht