2. Vergoeding raadsleden
In artikel 2, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden is bepaald dat de vergoeding voor werkzaamheden voor raadsleden per 1 januari van elk jaar wordt herzien aan de hand van het indexcijfer CAO lonen overheid voor volwassenen inclusief bijzondere beloningen geldend voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar.
Het genoemde indexcijfer voor 2002 is bepaald op 136.8. In 2001 was dat indexcijfer bepaald op 130.0.
Dit houdt in dat de bedragen van de vergoeding voor werkzaamheden per 1 januari 2003 worden verhoogd met 5,2%.
Voor uw informatie meld ik u dat het indexcijfer is gebaseerd op gegevens van het CBS van medio november 2002.
Het maximumbedrag per maand voor de vergoeding van werkzaamheden voor raadsleden genoemd in artikel 2, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden bedraagt per 1 januari 2003:
Inhoudsopgave
1. Onkostenvergoeding wethouders
2. Vergoeding raadsleden
3. Onkostenvergoeding raadsleden
4. Vergoeding bijwonen vergaderingen commissieleden
5. Bezoldiging burgemeesters en vergoeding wethouders
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht