Circulaire Ontslaggrond 65 jaar
Op 28 juli 2003 heeft de Raad van State zijn advies uitgebracht over het ontwerpbesluit met nota van toelichting houdende wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en enkele andere besluiten in verband met de formalisering van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2002-2003.
De Raad onderschrijft de strekking van het ontwerpbesluit, maar maakt een opmerking met betrekking tot het vervallen van de ontslaggrond 'het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd' (artikel 98, eerste lid, onder h van het ARAR).
De Raad wijst er op dat het Besluit vaststelling leeftijdsgrens openbare functies van 13 september 1945, Stb. F 173, een 'wetsbesluit' is dat ingevolge het staatsnoodrecht kracht van formele wet heeft. In verband hiermede is het vervallen van de ontslaggrond 'het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd' eerst mogelijk na intrekking of wijziging van het Besluit vaststelling leeftijdsgrens openbare functies.
Op de consequenties van het advies van de Raad van State zal ik mij nader beraden.
Dit betekent echter wel dat binnen de sector Rijk ambtenaren voorshands ontslagen kunnen blijven worden op grond van 'het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd'.
De van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,
Minister
voor deze,
de ,
directeur-generaal Management Openbare Dienst
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht