Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2006. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2006.

Artikel voorwoord Circulaire Provinciefonds 20 maart 2006

Uitgebreide informatie
Voorwoord
Deze maartcirculaire bevat informatie over de nacalculatie van het accres van het uitkeringsjaar 2005 en de verrekening van de behoedzaamheidsreserve.
Het accres percentage van het provinciefonds is uitgekomen op 1,64%. Dat is 0,98% punt onder de raming van de Voorjaarsnota 2005. De behoedzaamheidsreserve van het provinciefonds van € 18,152 mln wordt voor € 8,293 miljoen (46%) uitgekeerd. In de oktobercirculaire werd al uitgegaan van een bijstelling van het accres naar 1,87%. Uiteindelijk is het definitieve accres nog wat lager uitgekomen als gevolg van lagere rijksuitgaven. Volgens het principe ‘samen de trap op en samen de trap af’ leiden lagere rijksuitgaven ook tot een lager accres provinciefonds. In deze circulaire wordt dit alles nader geanalyseerd en toegelicht.
Daarnaast is in deze circulaire informatie opgenomen over een verhoging van de algemene uitkering voor het uitkeringsjaar 2005 in verband met de aanloopkosten voor de uitvoering van de voorziene wet op de archeologische monumentenzorg. Ook wordt bij deze circulaire de definitieve verdeling van het provinciefonds 2005 bekend gemaakt.
De
Minister
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Voorwoord
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht