Let op. Deze wet is vervallen op 31 december 2011. U leest nu de tekst die gold op 30 december 2011.

Circulaire Rijksnormering 2011

Uitgebreide informatie
Circulaire Rijksnormering 2011
Geachte mevrouw, mijnheer,
Hierbij doe ik u de normering Rijkspersonenauto’s 2011 toekomen. De Rijksnormering is bedoeld om de transparantie en onderlinge vergelijkbaarheid van aan te schaffen personenauto’s binnen de rijksoverheid mogelijk te maken.
De geïndexeerde normbedragen die gelden van 1-1-2011 1 tot en met 31-12-2011 zijn als volgt:
Jaarkilometrage Categorie A Categorie B Categorie C Categorie D Categorie E
30.000 km / looptijd 4 jaar 0,36 0,44 0,50    
60.000 km / looptijd 2 jaar 0,33 0,40 0,48 0,51 0,58

Wellicht ten overvloede wijs ik u erop dat de bovengenoemde berekening slechts geldt als een normberekening. U zult dan ook wanneer het gewenste voertuig binnen de normering past tevens een bedrijfseconomische berekening moeten (laten) maken. De bedrijfseconomische berekening dient gebaseerd te zijn op de werkelijke looptijd, het werkelijke aantal kilometers en de daaraan gerelateerde restwaarde, Reparatie Onderhoud en Banden prijs per kilometer (ROB), korting etc. Daarnaast dient u gebruik te maken van de kortingen die overheidsbreed zijn bedongen.
Tevens treft u hierbij 2 bijlagen aan:
1. Een toelichting met uitgangspunten die voor de berekening van de norm kilometerprijs van belang zijn;
2. Een lijst met functionele eisen.
Ik verzoek u binnen uw departement brede bekendheid te geven aan zowel de nieuwe normbedragen als de toelichting op de uitgangspunten van de rijksnormering. Deze informatie is ook beschikbaar op de website www.Rijksnormering.nl
Hoogachtend,
De
minister
Directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk.
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht