Let op. Deze wet is vervallen op 2 september 2010. U leest nu de tekst die gold op 1 september 2010.

Circulaire sociaal beleidskader burgemeesters bij herindeling

Uitgebreide informatie
Circulaire sociaal beleidskader burgemeesters bij herindeling Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 13601, datum inwerkingtreding 02-09-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 27-02-2010.

Hierbij doe ik u toekomen het geactualiseerde Sociaal Beleidskader burgemeesters per 1 januari 2010.
Het Sociaal Beleidskader burgemeesters geeft de uitgangspunten weer voor het handelen ten opzichte van burgemeesters die als gevolg van een gemeentelijke herindeling werkloos (dreigen te) worden. Het Sociaal Beleidskader burgemeesters is een uitwerking van artikelen uit het Rechtspositiebesluit burgemeesters en schept om die reden geen zelfstandige aanspraken. Wel zijn enige flankerende voorzieningen opgenomen die niet in het Rechtspositiebesluit burgemeesters zijn opgenomen, zoals de mogelijkheid van begeleiding naar een andere werkkring.
De geldigheid van het huidige Sociaal Beleidskader burgemeesters verstrijkt per 1 januari 2010. De actualisering van het Sociaal Beleidskader burgemeesters betreft met name aanpassingen aan de huidige regelgeving en aan de ontwikkelingen sinds 2005/2006, zoals wijziging van de regelgeving over de FPU, de hypothecaire geldlening en de ziektekostenvoorziening.
Over dit Sociaal Beleidskader is in het Georganiseerd Overleg burgemeesters overeenstemming bereikt.
Deze circulaire geldt vanaf 1 januari 2010 tot 1 januari 2012 en kan stilzwijgend twee keer met één jaar worden verlengd. Deze geldigheidsduur geldt tenzij er ontwikkelingen zijn die een aanpassing noodzakelijk maken. Als het wetsvoorstel wordt aanvaard waarin wordt geregeld dat burgemeesters onder de sociale zekerheidsaanspraken van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (APPA) worden gebracht, is dit aanleiding om het Sociaal Beleidskader aan te passen.
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 13601, datum inwerkingtreding 02-09-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 27-02-2010.
Deze circulaire wordt in de Staatscourant gepubliceerd.
De
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 13601, datum inwerkingtreding 02-09-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 27-02-2010.
Minister
directeur-generaal
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht