I. Inleiding
Burgemeesters die te maken krijgen met een herindeling kunnen rekenen op bijzondere aandacht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de commissarissen van de Koning. Dit Sociaal Beleidskader is van toepassing op door de Kroon benoemde burgemeesters van gemeenten die volgens een herindelingsplan, neergelegd in een wettelijke regeling, worden opgeheven.
Burgemeesters vallen onder de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) in geval van aftreden vóór de pensioengerechtigde leeftijd. De Appa regelt de uitkering. Het pensioen van burgemeesters is ondergebracht bij het ABP.
Dit beleidskader geeft een beeld op hoofdlijnen van de werking van de Appa . Daarnaast regelt het Rechtspositiebesluit burgemeesters enkele bijzondere voorzieningen. Het Sociaal Beleidskader geeft verder een beeld van faciliteiten voor de door herindeling werkloze oud-burgemeesters. Het Sociaal Beleidskader schept geen zelfstandige aanspraken. De wettelijke regelingen zijn bepalend.
Informatie over de hoogte en duur van de uitkering en pensioenaanspraken in het individuele geval kan worden verkregen bij de contactpersonen vermeld onder II.5.
Dit geactualiseerde Sociaal Beleidskader geldt tot nader order. De circulaire van 20 september 2013, nr. 2013-0000450157, wordt ingetrokken.
Inhoudsopgave
Circulaire Sociaal Beleidskader burgemeesters
I. Inleiding
II. Appa-uitkering en pensioen
II.1. Appa-uitkering
II.2. Bemiddeling, begeleiding, aanvullende oriëntatie en/of scholing vooruitlopend op herindelingsontslag
II.3. Begeleiding en ondersteuning (outplacement) na ontslag
II.4. Pensioen
II.5. Contact
III. Aanvullende aanspraken
III.1. Ambtstoelage
III.2. Verhuiskostenregeling
III.3. Ziektekostenvoorziening
IV. Hulp bij het vinden van een nieuwe baan
V. Waarnemerschap
VI. Vragen en informatie op internet
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht