II.3. Begeleiding en ondersteuning (outplacement) na ontslag
Planmatige begeleiding ná het ontslag en vóór de pensioengerechtigde leeftijd vindt plaats op basis van de Appa , in het kader van de sollicitatieplicht. Zie ook II.1. Kortheidshalve wordt hier verwezen naar bijgevoegde brochure ‘Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers’ Deze brochure is ook te vinden op www.politiekeambtsdragers.nl.
De uitvoering vindt namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties plaats door een uitvoeringsorganisatie en een re-integratiebureau.
Inhoudsopgave
Circulaire Sociaal Beleidskader burgemeesters
I. Inleiding
II. Appa-uitkering en pensioen
II.1. Appa-uitkering
II.2. Bemiddeling, begeleiding, aanvullende oriëntatie en/of scholing vooruitlopend op herindelingsontslag
II.3. Begeleiding en ondersteuning (outplacement) na ontslag
II.4. Pensioen
II.5. Contact
III. Aanvullende aanspraken
III.1. Ambtstoelage
III.2. Verhuiskostenregeling
III.3. Ziektekostenvoorziening
IV. Hulp bij het vinden van een nieuwe baan
V. Waarnemerschap
VI. Vragen en informatie op internet
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht