Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2013. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2013.

Artikel inleiding Circulaire Spaarloonregeling

Uitgebreide informatie
Inleiding
Een van de in de Nota Vernieuwing Rijksdienst genoemde doelen is dat in de toekomst rijksambtenaren in dienst zijn van ‘het Rijk als geheel’.
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft eind 2007 besloten dat, als eerste stap op weg naar dit doel, de administratieve lasten bij rijksbrede mobiliteit moeten worden verminderd. In een interdepartementaal project is aan dit besluit uitvoering gegeven. Allereerst zijn de administratieve lasten die voortvloeien uit fiscale wetgeving aangepakt.
Dit heeft geleid tot een overeenkomst met de Fiscus waarin, conform artikel 27e, van de Wet op de Loonbelasting is vastgelegd dat de meer dan 20 werkgevers binnen de sector Rijk worden aangemerkt als een Samenhangende Groep Inhoudingsplichtigen (SGI). Aanmerking als SGI levert een aantal faciliteiten op bij interdepartementale mobiliteit.
In deze circulaire informeer ik u over de SGI faciliteit die het mogelijk maakt bij rijksbrede mobiliteit het spaarloon te laten doorlopen. In een afzonderlijke circulaire ‘SGI faciliteiten’ (zie ‘relaties met andere circulaires’) informeer ik u over de wijze waarop de overige SGI faciliteiten worden uitgevoerd.
Inhoudsopgave
Inleiding
Bestaande situatie: stoppen van het spaarloon
Nieuwe situatie: voortzetten sparen
Maximaal te sparen bedrag
Procedure
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht