Circulaire tijdelijke regeling regioproblematiek ondoelmatig vervoer wordt structureel
In artikel 12a, eerste lid, van het Verplaatsingskostenbesluit 1989 is bepaald dat de betrokkene die naar het oordeel van het bevoegd gezag de plaats van tewerkstelling niet of niet doelmatig per openbaar vervoer kan bereiken, aanspraak heeft op een tegemoetkoming in de gemaakte reiskosten. In dit geval de hoge tegemoetkoming van € 0,17 per kilometer. De omstandigheden waarbij zeker sprake is van niet of niet doelmatig vervoer zijn opgenomen in artikel 12a, tweede lid, van het Verplaatsingskostenbesluit 1989. Voor de periode van 1 oktober 2008 tot 1 januari 2011 is ook de omstandigheid dat de reistijd enkele reis met het openbaar vervoer twee uur of meer bedraagt en door het reizen met eigen vervoer deze reistijd met 45 minuten wordt bekort, aangemerkt als niet of niet doelmatig met openbaar vervoer (artikel 12a, tweede lid, onderdeel e, Verplaatsingskostenbesluit 1989).
In mijn circulaire van 10 december 2010 , met kenmerk 2010-0000724305, heb ik aangegeven dat deze bepaling tijdelijk tot 1 juli 2011 wordt verlengd. Met de centrales van overheidspersoneel ben ik overeengekomen deze bepaling structureel in het Verplaatsingskostenbesluit 1989 op te nemen en te betrekken bij de bespreking van de vereenvoudiging van de reisregelingen in het kader van de CAO voor de sector Rijk. Het Verplaatsingskostenbesluit 1989 wordt overeenkomstig deze afspraak met terugwerkende kracht aangepast.
Ik verzoek u overeenkomstig bovenstaande afspraak te handelen in afwachting van de formalisering van deze afspraak in het Verplaatsingskostenbesluit 1989 .
De
minister
De directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk.
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht