Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2018. U leest nu de tekst die gold op -.

Circulaire Uitwerkingsakkoord sectoroverleg Rijk

Uitgebreide informatie
Circulaire Uitwerkingsakkoord sectoroverleg Rijk
Op 24 april 2015 zijn alle partijen in het Sectoroverleg Rijk een uitvoeringsakkoord overeengekomen, waarin onderwerpen waren benoemd waarover partijen zouden overleggen los van het overleg over een nieuwe CAO. Daarnaast zijn er een aantal onderwerpen waarover partijen in het sectoroverleg Rijk al langere tijd overleg voeren en waarvan de conclusie is dat het wenselijk is daarover nu afspraken te maken.
Partijen hebben afspraken over deze onderwerpen vastgesteld middels het Uitwerkingsakkoord Sectoroverleg Rijk van 24 september 2015.
Het Uitwerkingsakkoord is als bijlage bij deze circulaire gevoegd.
Ik verzoek u met de inhoud van deze circulaire rekening te houden en daaraan voor zover nodig uitvoering te geven.
De
Minister
Directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht