Let op. Deze wet is vervallen op 31 december 2014. U leest nu de tekst die gold op 30 december 2014.

Circulaire verlengen tijdelijke compensatieregeling voor arbeidsongeschikten die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn 2014

Uitgebreide informatie
Circulaire verlengen tijdelijke compensatieregeling voor arbeidsongeschikten die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn
In 2006 is in het Sectoroverleg Rijk afgesproken dat werkgevers en werknemers alles wat mogelijk is moeten doen om medewerkers met een arbeidsongeschiktheidspercentage van minder dan 35% in dienst te houden, dan wel elders te herplaatsen. Daarbij zijn ook afspraken gemaakt over de tijdelijke compensatie van inkomensverlies van deze groep: maximaal 5 jaar lang een compensatie van 70% van het inkomensverlies. Dit omdat deze categorie arbeidsongeschikten niet in aanmerking komt voor een WGA-uitkering.
De compensatieregeling is niet structureel afgesproken maar gold in eerste instantie tot en met 2010 voor ambtenaren die voor 1 januari 2011 in de regeling instroomden, hetgeen nadien is verlengd tot 1 januari 2014.
Met de Sectorcommisie overleg rijkspersoneel is in december 2013 afgesproken de compensatieregeling voor ambtenaren die door het UWV in het kader van de WIA minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn verklaard met een jaar te verlengen; dit in afwachting van voortzetting van de CAO-onderhandelingen. Afgesproken is de compensatie uit de artikelen 37b ARAR, 72b ARSG en 54ab RDBZ te verlengen tot herplaatsingen die gerealiseerd worden voor 1 januari 2015. Deze afspraak zal nog in de regelgeving worden geformaliseerd.
Ik verzoek u met de inhoud van deze circulaire rekening te houden en daaraan voor zover nodig uitvoering te geven.
De
minister
Directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk.
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht