Circulaire wijziging Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Rijk
Bijgaand informeer ik u over de wijzigingen per 1 januari 2012 in het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Rijk en wijzigingen in het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR), Ambtenarenreglement Staten-Generaal (ARSG) en Reglement Dienst Buitenlandse Zaken (RBDZ) bij besluit van 27 oktober 2011 (Staatsblad 2011, 525).
In het besluit van 27 oktober 2011 zijn de aanpassingen verwerkt, zoals deze met de Sectorcommissie overleg rijkspersoneel zijn overeengekomen in de overeenkomst loopbaanondersteuning, arbeidsmarkt, aanpassing BWWW en sociaal flankerend beleid 2008–2012. De belangrijkste aanpassingen zijn:
1. de leeftijd waarbij een ambtenaar recht heeft op een bovenwettelijke WW-uitkering tot aan de ingangsdatum van het pensioen na ten minste een diensttijd van tien jaar wordt verhoogd van 55 jaar 57 jaar (garantieleeftijd);
2. de uitkeringsduur van de bovenwettelijke WW wordt gesteld op driemaal de duur van een uitkering op grond van de Werkloosheidswet ;
3. verlenging van de herplaatsingstermijn met maximaal één jaar in het geval de ambtenaar aan het einde van de oorspronkelijke herplaatsingstermijn bij reorganisatieontslag geen recht heeft op een uitkering tot aan de ingangsdatum van het pensioen en met verlenging van de herplaatsingstermijn wel recht op een bovenwettelijke WW-uitkering tot aan de ingangsdatum van het pensioen;
4. overgangsrecht:
Voor nadere informatie verwijs ik u naar het gepubliceerde besluit en naar de informatie over deze wijziging op Rijksportaal personeel.
Met betrekking tot de uitvoering van het overgangsrecht onder punt 4b vraag ik u speciale aandacht. De uitvoerder van het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Rijk voor de ministeries, Loyalis Maatwerk Administraties (LMA), zal bij een aanvraag voor een bovenwettelijke WW-uitkering na 1 januari 2012 aan de betrokkenen naast het ontslagbesluit ook om bewijs van de aanwijzing als herplaatsingskandidaat voor 1 januari 2012 verzoeken. Ik verzoek u de betrokkenen, die aanmerking komen voor deze overgangsrechtelijke bepaling ( artikel 20e, tweede lid, van het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Rijk) hierover voorafgaande aan het moment van het reorganisatieontslag te informeren.
Ik verzoek u uitvoering te geven aan deze circulaire en belanghebbenden hierover te informeren.
a. voor betrokkenen met een lopende uitkering op grond van het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Rijk geldt dat zij hun oude rechten behouden;
b. voor ambtenaren, die voor 1 januari 2012 zijn aangewezen als herplaatsingskandidaat en die na 1 januari 2012 reorganisatieontslag wordt verleend, wordt de duur van de bovenwettelijke ww-uitkering vastgesteld op basis van artikel 2 (duurbepaling) van voor 1 januari 2012.
15 december 2011
De
minister
Directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk.
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht