Circulaire Wijziging normbedragen constante en variabele exploitatiekosten huurstandplaatsen en huurprijzen woonwagens Circulaire aan budgethoudende bestuursorganen en colleges van b. en w.
Geacht bestuur/college!
1. Herziening normbedragen standplaatsen
Jaarlijks worden de subsidiebijdragen in de constante en variabele exploitatiekosten van huurstandplaatsen op voet van de Regeling geldelijke steun standplaatsen voor woonwagens 1992 aangepast aan opgetreden prijswijzigingen. In artikel 1 van bijgaande regeling zijn de bedragen voor 1997 vastgelegd.
2. Herziening huurprijzen voor woonwagens
Voor de periode van 1 juli 1997 tot 1 juli 1998 wordt bij de berekening van de jaarlijkse bijdragen voor huurwoonwagens, verleend op voet van de Regeling geldelijke steun huurwoonwagens, uitgegaan van een subsidieafbraakpercentage van 5,5%, zoals U reeds is aangekondigd in MG 96-31 van 18 december 1996.
In artikel 2 van bijgaande regeling is dit vastgelegd.
3. Inlichtingen
Voor nadere informatie naar aanleiding van deze circulaire kunt U zich wenden tot de afdeling Uitvoering Volkshuisvestingsregelingen van de Directie RAC van het DGVH te Den Haag. Telefoonnummer 070-3392207.
Den Haag, 29 mei 1997
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
1. Herziening normbedragen standplaatsen
2. Herziening huurprijzen voor woonwagens
3. Inlichtingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht