2. Vergoeding van een lid van het algemeen bestuur van een waterschap
Het bedrag van de vergoeding voor een lid van het algemeen bestuur van een waterschap wordt op grond van artikel 3.2, tweede lid, van het Waterschapsbesluit per 1 januari van elk jaar herzien door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit gebeurt aan de hand van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar vastgestelde indexcijfer CAO lonen overheid, inclusief bijzondere beloningen.
Het indexcijfer CAO lonen overheid inclusief bijzondere beloningen geldend voor de maand september 2013 is niet bekend, omdat er bij het CBS onvoldoende informatie is om daar cijfers over te publiceren. Dit houdt in dat de bedragen van de vergoeding van een lid van het algemeen bestuur per 1 januari 2014 vooralsnog niet worden aangepast, maar gelijk blijven aan de bedragen die gelden per 1 januari 2013. Mocht er in de loop van 2014 informatie bekend worden die er toe leidt dat het genoemde indexcijfer wijzigt, dan informeer ik u daarover.
Het bedrag genoemd in artikel 3.2, eerste lid, van het Waterschapsbesluit voor de vergoeding van een lid van eht algemeen bestuur bedraagt per 1 januari 2014 € 448,41.
Inhoudsopgave
Algemene informatie
1. Algemene inwerkingtreding werkkostenregeling uitgesteld
2. Vergoeding van een lid van het algemeen bestuur van een waterschap
3. Bezoldiging van een lid van het dagelijks bestuur van een waterschap
4. Eindejaarsuitkering van een lid van het dagelijks bestuur van een waterschap
5. Bezoldiging en ambtstoelage van een voorzitter van een waterschap
6. Eindejaarsuitkering van een voorzitter van een waterschap
7. Vragen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht