Let op. Deze wet is vervallen op 6 januari 2014. U leest nu de tekst die gold op 5 januari 2014.

Artikel 1 Circulaire wijzigingen in de Regeling periodieke audit GBA

Uitgebreide informatie
1. Inleiding
Op 1 juli 2007 start de derde GBA audit cyclus. De vernieuwing komt voort uit de evaluatie die na de tweede audit cyclus is uitgevoerd. De resultaten van die evaluatie zijn aanleiding geweest de Regeling periodieke audit GBA te wijzigen. De evaluatie wees uit dat de bestaande audit op onderdelen niet effectief genoeg is binnen de huidige GBA. Bovendien zou de audit in zijn huidige vorm minder toegesneden zijn op de ontwikkelingen in de gemoderniseerde GBA.
Een algehele aanpassing van de audit is op dit moment echter nog niet mogelijk omdat de modernisering nog in gang is. Daarom is ervoor gekozen dat de aanpassingen in de derde cyclus een opmaat dienen te zijn voor de toekomstige audit die past binnen de gemoderniseerde GBA. De belangrijkste wijziging die nu heeft plaatsgevonden betreft het procesmatige deel van de audit. Deze houdt in dat de vragenlijst is gewijzigd en dit onderdeel van de audit is omgevormd tot een zelfevaluatieinstrument. Ook het inhoudelijke deel en het privacydeel van de audit zijn gewijzigd, zij het minder vergaand dan het procesmatige deel.
De wijziging van de Regeling periodieke audit GBA is gepubliceerd in Staatscourant 2007, nr. 43 en als bijlage 1 bij deze circulaire gevoegd.
Hier zal kort worden ingegaan op de belangrijkste wijzigingen in het inhoudelijke deel van de audit (waaronder de zogenaamde onherstelbare fouten), het procesmatige deel en het privacydeel.
Deze circulaire besteedt tevens aandacht aan het belang van een goede naleving van de auditverplichtingen.
De nieuwe verdelingslijst waarin wordt aangegeven in welke periode uw gemeente de audit moet (laten) uitvoeren, is als bijlage 2 opgenomen..
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Het inhoudelijk deel van de audit
Onherstelbare fouten
3. Het procesmatige deel van de audit
4. Het privacydeel van de audit
5. Overige zaken met betrekking tot de uitvoering van de audit
6. Raadpleging regeling
7. Toezicht College bescherming persoonsgegevens op de uitvoering van de audit
8. Verdelingslijst van gemeenten
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht