8. Uitkering levenslooptegoed bij overlijden
In artikel 5.2.1 van de Levensloopregeling rijkspersoneel is bepaald dat bij overlijden van de ambtenaar het ‘volledige levenslooptegoed’ aan het bevoegd gezag wordt uitgekeerd. In het geval waarin sprake is van een levensloopverzekering kan echter in de voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij zijn bepaald dat bij overlijden niet het volledige levenslooptegoed wordt uitgekeerd, maar bijvoorbeeld maximaal 90%. Dit betekent dat in dat geval onder ‘volledige levenslooptegoed’ dient te worden verstaan het tegoed zoals dat onder de voorwaarden van de levensloopinstelling vrijvalt.
Inhoudsopgave
Inleiding
1. Pensioenopbouw tijdens levensloopverlof
Artikel 3.3.1 van de Levensloopregeling rijkspersoneel
Afspraken CAO Rijk 2005–2006
Afspraken in de Pensioenkamer
Verschillen tussen de sectorale afspraken en de afspraken in de Pensioenkamer
2. Overgeschreven vakantie-uren als bron
3. Gewijzigde aanvraagprocedure bij deelname aan de levensloopregeling
4. Loonbegrip
5. Sparen door ambtenaren in de leeftijd van 51 tot 56 jaar
6. Opbouw levenslooptegoed na het bereiken van de 65-jarige leeftijd
7. Toekennen van levensloopverlof
8. Uitkering levenslooptegoed bij overlijden
9. Ouderschapverlofkorting
10. Bijlagen
11. Slotopmerking
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht