1.
Een consulaire ambtenaar is, voorzover hem de bevoegdheid tot het opmaken van akten van de burgerlijke stand is toegekend, bevoegd tot de verrichtingen, aan de ambtenaren van de burgerlijke stand bij Nederlandse, Arubaanse, CuraƧaose of Sint Maartense wettelijke bepalingen opgedragen.
2.
De aldus, overeenkomstig die wettelijke bepalingen, door hem opgemaakte akten van de burgerlijke stand hebben gelijke kracht, als waren zij in het Koninkrijk opgemaakt.
3.
De aangiften van geboorte in de consulaire ressorten moeten binnen dertig dagen na de bevalling worden gedaan.
Inhoudsopgave
+ Eerste hoofdstuk. Algemene bepalingen
- Tweede hoofdstuk. Het opmaken van burgerlijke akten
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken