Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Contributieverordening 2005-2006

Uitgebreide informatie
Contributieverordening 2005/2006
De ledenvergadering van de Orde Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants,
Gelet op artikel 27 van de Wet op de Registeraccountants (Stb. 1993, 468) en op de Algemene Contributieverordening (Stcrt. 1970, 242), laatstelijk gewijzigd 14 december 2001 (Stcrt. 2002, 43),
Stelt met betrekking tot de contributie wegens het lidmaatschap van de Orde voor het boekjaar 1 september 2005 tot en met 31 augustus 2006 de volgende verordening vast:
Artikel 1
De contributie voor de contributiegroepen als bedoeld in artikel 1, lid 1, van de Algemene Contributieverordening bedraagt:
groep A € 1.432
groep B € 716
groep C € 358
groep D € 68
Artikel 2
Het bedrag, bedoeld in artikel 3, lid 1, van de Algemene Contributieverordening wordt vastgesteld op € 15.100.
Artikel 3
Het percentage, bedoeld in artikel 5, lid 1, van de Algemene Contributieverordening wordt vastgesteld op: vier.
1.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 september 2005.
2.
Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam "Contributie verordening 2005/2006".
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht