Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2016. U leest nu de tekst die gold op -.

Contributieverordening 2010-2011

Uitgebreide informatie
Contributieverordening 2010/2011
De ledenvergadering van het Nederlands Instituut van Registeraccountants,
Gelet op artikel 27, eerste lid, van de Wet op de Registeraccountants;
Stelt de volgende verordening vast:
Artikel 1
De contributie voor de contributiegroepen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Algemene contributieverordening 2007 bedraagt:
Contributiecategorie
H. (openbaar accountants) 1.539
M. (intern accountants en overheidsaccountants) 1.026
L. (accountants in business) 513
G. (leden die niet actief bij het arbeidsproces betrokken zijn) 154
Artikel 2
Het percentage, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Algemene contributieverordening 2007 wordt vastgesteld op: vier.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op 1 september 2010.
Artikel 4
Deze verordening wordt aangehaald als: Contributieverordening 2010/2011.
De
ledenvergadering van het Nederlands Instituut van Registeraccountants.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht