Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2016. U leest nu de tekst die gold op -.

Contributieverordening 2012

Uitgebreide informatie
Contributieverordening 2012
De ledenvergadering van het Nederlands Instituut van Registeraccountants,
Gelet op artikel 27, eerste lid, van de Wet op de Registeraccountants;
Stelt de volgende verordening vast:
Artikel 1
De contributie voor de contributiegroepen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Algemene Contributieverordening 2007 bedraagt:
Contributiegroep
H (openbaar accountants) 1.369
M (intern accountants en overheidsaccountants) 913
L (accountants in business) 456
G (leden die niet actief bij het arbeidsproces betrokken zijn) 152
Artikel 2
Het percentage, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Algemene Contributieverordening 2007 wordt vastgesteld op: vier.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2012.
Artikel 4
Deze verordening wordt aangehaald als: Contributieverordening 2012.
De ledenvergadering van het Nederlands Instituut van Registeraccountants
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht