Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2016. U leest nu de tekst die gold op -.

Contributieverordening september tot en met december 2011

Uitgebreide informatie
Contributieverordening september tot en met december 2011
De ledenvergadering van het Nederlands Instituut van Registeraccountants,
Gelet op artikel 27, eerste lid, van de Wet op de Registeraccountants;
Stelt de volgende verordening vast:
Artikel 1
De contributie voor de contributiegroepen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Algemene Contributieverordening 2007 bedraagt:
Contributiegroep
H (openbaar accountants) 513
M (intern accountants en overheidsaccountants) 342
L (accountants in business) 171
G (leden die niet actief bij het arbeidsproces betrokken zijn) 51
Artikel 2
Het percentage, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Algemene Contributieverordening 2007 wordt vastgesteld op: vier.
Artikel 3
De Contributieverordening 2011/2012 van 1 september 2011 (Stcrt. 2010, 21423) wordt ingetrokken.
Artikel 4
Deze verordening treedt in werking op 1 september 2011.
Artikel 5
Deze verordening wordt aangehaald als: Contributieverordening september tot en met december 2011.
De ledenvergadering van het Nederlands Instituut van Registeraccountants.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht