Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
b. WAO: Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering ;
c. Wet WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen ;
d. WAZ: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen ;
e. Wajong: Wet op de arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten ;
g. uitkeringsgerechtigde: de persoon aan wie een uitkering ingevolge de WAO , de Wet WIA , de WAZ of de Wajong is toegekend;
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht