1.
De erkenninghouder wordt geplaatst in:
a. de normale klasse (N):
na het verlenen van de erkenning en na een tijdelijke intrekking van de erkenning, waarbij de startwaarde 4,5 is;
indien de cusumstand na de laatste 5 steekproeven in de P-klasse kleiner is dan 6,5 waarbij de startwaarde de laatste cusumstand in de P-klasse is;
indien de cusumstand in de C-klasse groter of gelijk is aan 4,5 doch kleiner dan 6,5, waarbij de startwaarde de laatste cusumstand in de C-klasse is.
b. de compensatie klasse (C) indien de cusumstand in de N-klasse kleiner of gelijk is aan 0, waarbij de startwaarde 0 is en waarna de cusumstand niet kleiner wordt dan 0.
c. de penalty klasse (P), waarbij de startwaarde 4,5 is indien:
de cusumstand 6,5 of hoger is;
één afzonderlijke cusumbijdrage groter is dan 5;
de som van de cusumbijdragen van de laatste 5 steekproeven groter is dan 5.
2.
De kans op steekproeven in genoemde klassen wordt bepaald door de verhouding N: C: P = 2: 1: 6.
3.
Plaatsing in de C-klasse geeft aanleiding tot verminderd toezicht en plaatsing in de P-klasse tot verscherpt toezicht.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht