3. Enschedé/Sdu stelt vervolgens een onderzoek in.
De defecte documenten worden in principe bewaard tot 3 maanden na de datum dat de onderzoeksresultaten bekend zijn gemaakt, tenzij in die periode een bezwaar wordt ingesteld. De afdeling RDB van Binnenlandse Zaken dient hiervan dan zo snel mogelijk in kennis te worden gesteld.
a) Indien de onderzoeksresultaten uitwijzen dat er sprake is van onzorgvuldig gebruik, krijgt de gemeente hiervan binnen 4 weken bericht. Binnenlandse Zaken zal de kaart in dat geval niet restitueren.
b) Ingeval er geen sprake is van onzorgvuldig gebruik ontvangt de gemeente hieromtrent binnen 6 weken bericht. Mocht uit het onderzoek van Enschedé/Sdu dan verder blijken dat de gemeente niet de juiste personaliseringsprocedure heeft gevolgd of dat een fout is gemaakt bij het lamineren, zal de kaart ook niet worden gerestitueerd.
c) In alle overige gevallen zal de gemeente worden gerestitueerd. De gemeente kan dan vervolgens tot vergoeding van de kaart aan de burger overgaan.
Inhoudsopgave
Geen eenduidige oorzaak beschadiging laminaat, een verbeterd document per 1 oktober a.s.
Procedure afhandeling defecte Europese identiteitskaarten en restitutie
Procedure afhandeling
Maandelijkse restitutie
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht