1.
De deurwaarders zijn, onverminderd hun andere ambtsverrichtingen, belast met de dienst ter terechtzitting en bij de vergaderingen van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, het Gerecht in eerste aanleg en de bijzondere colleges en commissies. Zij zijn gehouden om de bevelen na te komen, welke hun te dien aanzien door de President van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba of de rechter in eerste aanleg en, voor zover het de strafdeurwaarders betreft, door of vanwege de procureur-generaal bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba worden gegeven.
2.
De deurwaarders moeten ten minste één kwartier voor de aanvang der terechtzittingen waarbij zij hun dienst verrichten aanwezig zijn.
3.
Zij ontvangen van de griffier een rol van de zaken die moeten worden afgeroepen, roepen de zaken ter rolle af, dragen zorg dat niemand onbevoegdelijk de rechtzaal binnentreedt en handhaven onder de bevelen van de president of de rechter de orde.
4.
Indien bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba meer dan een deurwaarder is aangesteld, regelt de president elks dienst, voor zover zulks ten aanzien van de strafdeurwaarders niet door of vanwege de procureur-generaal geschiedt.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 7a
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 12a
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 18a
Artikel 19
Artikel 20
Artikel 21
Artikel 22
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht