Let op. Deze wet is vervallen op 13 maart 2009. U leest nu de tekst die gold op 12 maart 2009.

c Dienst Buitenlandse Zaken Voorzieningenstelsel

Uitgebreide informatie
Bereik van de regeling
Op basis van het DBZ Voorzieningenstelsel komen voor een voorziening in aanmerking:
c. werknemers die op basis van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht na uitzending vanuit Nederland werkzaamheden verrichten bij een post.
Aangezien op grond van artikel 8, derde en achtste lid, van het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken (Stb. 1986, 611) op personeel van andere ministeries dat is tewerkgesteld op een post de voorzieningen die zijn getroffen voor het personeel van de Dienst Buitenlandse Zaken van overeenkomstige toepassing zijn, ziet de voornoemde behandeling tevens op deze personen.
In verband met de afwijkende rechtspositie van militairen is voor militairen en burgerpersoneel van het ministerie van Defensie, geplaatst op een post, alsmede vlag- en opperofficieren, geplaatst op internationale staven in het buitenland, een aparte regeling getroffen, het DBZ Voorzieningenstelsel Defensie. Voor zover het DBZ Voorzieningenstelsel Defensie elementen bevat die vergelijkbaar zijn met het DBZ Voorzieningenstelsel is hierop voornoemde behandeling van toepassing.
Inhoudsopgave
Inleiding
Fiscale behandeling van de buitenlandbetalingen
Bereik van de regeling
Aftrekbare kosten
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken