Douanerechten/Indeling in de goederennomenclatuur van bepaalde LCD-monitoren
De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten:
In dit besluit wordt het besluit van 8 juli 2005, nr. CPP2005/1372M ter zake van de indeling van bepaalde LCD-monitoren ingetrokken. De intrekking is spoedshalve reeds medegedeeld bij het telefaxbericht van 9 februari 2006, nr. BCPP 2006/389 M.
1. Intrekking van een beleidsbesluit
Op 29 december 2005 (PbEU L 346) is Verordening nr. 217/2005 van 23 december 2005 gepubliceerd. In deze Verordening is de indeling in de goederennomenclatuur van bepaalde LCD-monitoren vastgesteld. Deze verordening is in werking getreden op 18 januari 2006. In verband daarmede kan de indeling zoals verwoord in het beleidsbesluit van 8 juli 2005, nr. CPP2005/1372M niet meer worden toegepast.
Voorzover de LCD-monitoren beantwoorden aan de omschrijving als bedoeld in Verordening (EG) nr. 493/2005 (PbEU L82 van 31 maart 2005, blz.1) wordt de heffing van het douanerecht geschorst tot en met 31 december 2006.
Het besluit van 8 juli 2005, nr. CPP2005/1372M ter zake van de indeling van bepaalde LCD-monitoren is met ingang van 18 januari 2006 ingetrokken.
2. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 18 januari 2006.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 21 april 2006
De
Staatssecretaris
directeur-generaal Belastingdienst
Inhoudsopgave
1. Intrekking van een beleidsbesluit
2. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht