Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2004. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2004.

Eindtermen assistentopleiding

Uitgebreide informatie
Eindtermen assistentopleiding
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Gelet op artikel 12.3.21., eerste lid, onderdeel a, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;
Besluit:
Artikel 1
De eindtermen voor de in artikel 7.2.2., eerste lid, onderdeel a, van de Wet educatie en beroepsonderwijs bedoelde assistentopleiding worden vastgesteld overeenkomstig de bij deze regeling behorende bijlage.
Artikel 2
De bijlage, bedoeld in artikel 1, ligt ter inzage in de bibliotheek van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Artikel 3
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 1996.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 29 januari 1996
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht