Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2014. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 2 Erfbelasting, waardering van serviceflats bij overlijdens in 2012 en 2013

Uitgebreide informatie
2. Waardering serviceflats
De goedkeuring in het besluit BLKB2011/1541M gold voor de vaststelling van de erfbelasting bij overlijdens in de jaren 2010 en 2011 in afwachting van jurisprudentie. De Hoge Raad heeft inmiddels in zijn arresten van 3 februari 2012, nrs. 10/04573, LJN: BV2579 en 10/05475, LJN: BV2583 geoordeeld dat wel rekening kan worden gehouden met (het prijsdrukkende effect van) het specifieke imago van serviceflats en de beperkte kring van gegadigden, maar dat daarbij geen rekening mag worden gehouden met de waardedrukkende invloed van de verplichting tot het betalen van servicekosten waartegenover de bewoner van die flat persoonlijke diensten ontvangt.
De Waarderingskamer heeft de gemeenten in 2011 bericht bij de waardering van serviceflats rekening te houden met het waardedrukkende effect van het specifieke imago van serviceflats en de beperkte kring van gegadigden conform uitspraken van de gerechtshoven Amsterdam en Arnhem. Deze waardering zal tot uitdrukking zijn gekomen bij de WOZ-waarde voor 2012. Het is mij gebleken dat de WOZ-waarde van serviceflats toch ook vanaf 2012 substantieel hoger kan liggen dan de waarde in het economische verkeer. Dit vind ik ongewenst. Ik beraad mij met de Waarderingskamer op een structurele oplossing en streef er naar die structurele oplossing per 1 januari 2014 in werking te laten treden.
Vooruitlopend op een wettelijke, structurele oplossing keur ik het volgende goed.
Inhoudsopgave
1. Inleiding
1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen
2. Waardering serviceflats
Goedkeuring
3. Inwerkingtreding en vervaldatum
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht