Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Erkenning als ziekenhuis voor orthotope levertransplantaties

Uitgebreide informatie
Erkenning als ziekenhuis voor orthotope levertransplantaties
De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
Gelet op artikel 8a van de Ziekenfondswet en artikel 8 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;
Gehoord de Ziekenfondsraad;
Besluit:
Artikel I
Het Academisch Ziekenhuis Groningen wordt erkend als ziekenhuis als bedoeld in artikel 1 van het Besluit ziekenhuisverpleging ziekenfondsverzekering en artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken bijzondere ziektekostenverzekering, voor de uitoefening van de functie orthotope levertransplantaties.
Artikel II
Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 maart 1994.
De voornoemd,
Staatssecretaris
namens deze,
De
Directeur Verzekeringen, Marktordening en Prijsvorming
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht