Let op. Deze wet is vervallen op 1 februari 2005. U leest nu de tekst die gold op 31 januari 2005.

Erkenning Begeleide Instroom Minderheden als initiële opleiding

Uitgebreide informatie
Erkenning Begeleide Instroom Minderheden als initiële opleiding
De minister van Binnenlandse Zaken,
Overwegende dat het gewenst is de rechtspositie te bepalen van de deelnemers aan het project Begeleide Instroom Minderheden dat onder verantwoordelijkheid van de Directeur Regionaal Bestuur Arbeidsvoorziening, Regio Den Haag, het bestuur van de Sectie Rijk van het Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Voor de Overheid en het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt uitgevoerd en tot doel heeft de instroom te bevorderen van vijftien langdurig werklozen van Marokkaanse en Turkse herkomst in de burgerlijke rijksdienst door middel van de combinatie van theoretische scholing en praktijkervaring gedurende een jaar;
Gelet op artikel 10 van de Rechtspositieregeling voor deelnemers aan initiële opleidingen (Stcrt. 1988, 514);
Besluit:
Artikel 1
Als initiële opleiding wordt aangemerkt de éénjarige vorming volgens het onder verantwoordelijkheid van de Directeur Regionaal Bestuur Arbeidsvoorziening, Regio Den Haag, het Bestuur van de Sectie Rijk van het Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds voor de Overheid en het Ministerie van Binnenlandse Zaken opgezette en uit te voeren project Begeleide Instroom Minderheden.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die der plaatsing in de Staatscourant.
2.
Afschrift van dit besluit zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.
's-Gravenhage, 24 mei 1991
De van Binnenlandse Zaken ,
minister
Namens deze,
De directeur-generaal Management en Personeelsbeleid,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht