Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2009.

Erkenning bewijzen van vaarbekwaamheid voor de niet-bedrijfsmatige vaart 1987

Uitgebreide informatie
Erkenning bewijzen van vaarbekwaamheid voor de niet-bedrijfsmatige vaart 1987
De minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op de artikelen 17, eerste lid, onder g, en 23, derde lid, onder b, van de Binnenschepenwet (Stb. 1981, 678) en de artikelen 23 tot en met 27 van het Besluit vaarbewijzen binnenvaart (Stb. 1982, 623);
Besluit:
Artikel 1
Het door de Bondsrepubliek Duitsland afgegeven bewijs van vaarbekwaamheid, Sportbootführerschein-See, wordt erkend voor de niet-bedrijfsmatige vaart op alle binnenwateren.
Artikel 2
De volgende door de Bondsrepubliek Duitsland afgegeven bewijzen van vaarbekwaamheid worden erkend voor de niet-bedrijfsmatige vaart op rivieren, kanalen en meren:
Sportbootführerschein-Binnen
Sportschifferzeugnis.
Artikel 3
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van verschijning van de Nederlandse Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Deze regeling zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant.
's-Gravenhage, 8 april 1987
De
minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht