Erkenning diploma's stuurman/schipper en kapitein als bewijs van vaarbekwaamheid voor de binnenvaart en als gelijkwaardig examenbewijs
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 23, derde lid, aanhef en onderdeel c, van de Binnenschepenwet, de artikelen 24 en 25, eerste lid, van het Besluit vaarbewijzen binnenvaart en artikel 3.03, derde lid, van het Reglement radarpatenten;
Besluit:
Artikel 1
De diploma's van de opleidingen tot stuurman/schipper en tot kapitein, zoals opgenomen in het Centraal Register Beroepsopleidingen met de codes 10650, 10651, 93110 en 91900 op basis van de Wet educatie en beroepsonderwijs , worden erkend als bewijs van vaarbekwaamheid voor de bedrijfsmatige vaart op alle binnenwateren, bedoeld in artikel 23, derde lid, aanhef en onderdeel c, van de Binnenschepenwet juncto artikel 25, eerste lid, van het Besluit vaarbewijzen binnenvaart, en als gelijkwaardig examenbewijs, bedoeld in 3.04, derde lid, van het Patentreglement Rijn.
Artikel 2
De Regeling erkenning diploma stuurman/schipper-kapitein van het STC als gelijkwaardig examenbewijs, bedoeld in het Reglement radarpatenten , van 7 juli 2000, nr. DGG/J-00/002774 (Stcrt. 2000, 133) wordt ingetrokken.
Artikel 3
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 maart 2001.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht