Let op. Deze wet is vervallen op 17 februari 2005. U leest nu de tekst die gold op 16 februari 2005.

Erkenning militaire vaarbewijzen I en II voor de niet-bedrijfsmatige vaart op de binnenwateren (klein vaarbewijs I respectievelijk II)

Uitgebreide informatie
Erkenning militaire vaarbewijzen I en II voor de niet-bedrijfsmatige vaart op de binnenwateren (klein vaarbewijs I respectievelijk II)
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 23, derde lid, aanhef en onderdeel b, van de Binnenschepenwet en de artikelen 23 tot en met 26 van het Besluit vaarbewijzen binnenvaart;
Besluit:
Artikel 1
Het militair vaarbewijs I, geldig voor het besturen van een klein legervaartuig op rivieren, kanalen en meren, alsmede het militair vaarbewijs II, geldig voor het besturen van een klein legervaartuig op alle binnenwateren, die zijn afgegeven door het Genie Opleidingscentrum in de periode van 1 januari 1999 tot en met 31 december 2003 worden erkend voor de niet-bedrijfsmatige vaart op rivieren, kanalen en meren, respectievelijk op alle binnenwateren.
Artikel 2
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht