Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2009.

Erkenning Rijnsportpatent voor de niet-bedrijfsmatige vaart op rivieren, kanalen en meren

Uitgebreide informatie
Erkenning Rijnsportpatent voor de niet-bedrijfsmatige vaart op rivieren, kanalen en meren
De minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 23, derde lid, onder b, van de Binnenschepenwet (Stb. 1981, 678) en de artikelen 23 tot en met 27 van het Besluit vaarbewijzen binnenvaart (Stb. 1982, 623);
Besluit:
Artikel 1
Het sportpatent, bedoeld in artikel 1.05, eerste lid, van het Patentreglement Rijn en het krachtens artikel 4.01 van het Patentreglement Rijn geldige sportpatent worden erkend voor de niet-bedrijfsmatige vaart op rivieren, kanalen en meren.
Artikel 2
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na plaatsing in de Nederlandse Staatscourant. Deze regeling wordt geplaatst in de Nederlandse Staatscourant.
's-Gravenhage, 11 juli 1986
De
minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht