Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2009.

Erkenning vaarbekwaamheidsbewijzen voor de niet-bedrijfsmatige binnenvaart (1)

Uitgebreide informatie
Erkenning vaarbekwaamheidsbewijzen voor de niet-bedrijfsmatige binnenvaart (1)
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 55, eerste lid, onder d, van de Binnenschepenwet (Stb. 1981, 678) en de artikelen 23 tot en met 27, van het Besluit vaarbewijzen binnenvaart (Stb. 1982, 623);
Besluit:
Artikel 1
De volgende bewijzen van vaarbekwaamheid worden erkend voor de nietbedrijfsmatige vaart op alle binnenwateren:
Afgegeven door Bewijs van vaarbekwaamheid
Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB/Koninklijk Nederlands Watersport Verbond, KNWV zeildiploma A (excl. kanalen)
  zeildiploma A (incl. kanalen)
  zeildiploma B (excl. getijden)
  zeildiploma B (incl. getijden)
  zeildiploma C (excl. getijden)
  zeildiploma C (incl. getijden)
  diploma zeilinstrukteur
  motorbootvaardiploma D
  motorbootvaardiploma E
  motorbootvaardiploma F (excl. getijden)
  motorbootvaardiploma F (incl. getijden)
  motorbootvaardiploma M.I.
  certificaat voor de pleziervaart 1
  certificaat voor de pleziervaart 2
Koninklijk Nederlands Watersport Verbond, KNWV diploma Verenigingszeilinstrukteur
  diploma Verenigingstrainer
  diploma zeilwedstrijdtrainer
Koninklijke Nederlandsche Motorboot Club, KNMC motorbootvaardiploma A
  motorbootvaardiploma B
  motorbootvaardiploma C
Nederlandse Waterski Bond, NWB vaarbewijs Nederlandse Waterskibond
ANWB-KNMC-KNWV-NWB diploma Pleziervaart Theorie
Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen brevet motordrijver
Unie van Watertoeristen certificaat Unie van Watertoeristen
Scouting Nederland machtiging bootleiding Z-B
  machtiging bootleiding Z-C
  machtiging bootleiding Z-D
  machtiging bootleiding M-1-A
  machtiging bootleiding M-1-B
  machtiging bootleiding M-1-C
  machtiging bootleiding M-1-D
  machtiging bootleiding M-2-A
  machtiging bootleiding M-2-B
  machtiging bootleiding M-2-C
  machtiging bootleiding M-2-D
  machtiging bootleiding M-3-A
  machtiging bootleiding M-3-B
  machtiging bootleiding M-3-C
  machtiging bootleiding M-3-D
Eerste Nederlandse motorbootvaarschool diploma D motorbootvaarder
  diploma E motorbootvaarder
Algemene Watersportvereniging Katwijk bewijs erkenning vaarcursus
Motorbootvaarschool ‘Rotterdam’ certificaat theorie
Stichting ‘Nautilus’ A diploma
Watersportcursus Rijn en Binnenvaartschool te Rotterdam diploma veiling varen A
  diploma veilig varen A-B
School voor de zeevisvaart ‘Jan van den Berg’ getuigschrift uitgereikt aan einde van het eerste cursusjaar ten behoeve van navigatie voor zeilers en motorbootvaarders, binnengaats
Nederlandse Algemene Vaarschool ‘Deinum’ diploma Jachtschipper
Vaarcursus Scharlo diploma motorbootvaarder
Marine Watersport Vereniging A brevet
  B brevet
  motorbootvaarbewijs
Commissie van Deskundigen voor de Rijnvaart te Rotterdam sportpatent
Artikel 2
Dit besluit wordt geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na plaatsing.
's-Gravenhage, 14 juni 1983
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht