Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2014. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 15 Examenreglement zeevisvaart

Uitgebreide informatie
1.
Bij elk mondeling examen is, naast de examinator, ten minste één ander lid der Commissie als bijzitter tegenwoordig. De bijzitter houdt aantekening van de inhoud en het verloop van het examen van iedere kandidaat.
2.
Een examen dat mondeling wordt afgenomen, is openbaar.
3.
De voorzitter kan regels en aanwijzingen geven voor het ordelijk verloop van een mondeling examen.
4.
De voorzitter kan een toehoorder die zich niet naar de in het derde lid bedoelde regels en aanwijzingen gedraagt, het verblijf in het examenlokaal ontzeggen.
Inhoudsopgave
- Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
+ Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
+ Artikel 10
Artikel 11
+ Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 19
Artikel 20
Artikel 21
+ Artikel 22
Artikel 23
Artikel 24
Artikel 25
+ Artikel 26
+ Artikel 27
Artikel 28
Artikel 29
Artikel 30
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht