Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2014. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 22 Examenreglement zeevisvaart

Uitgebreide informatie
1.
Degene die voor de eerste maal een examen of een deel daarvan aflegt in overeenstemming met artikel 13, eerste lid, en wordt afgewezen, behoeft de eerstvolgende keer dat hij eenzelfde examen of eenzelfde deel daarvan aflegt niet nogmaals examen af te leggen in de vakken waarvoor hij reeds het eindcijfer 6 of hoger had behaald, mits dit examen binnen twee jaar na de afwijzing wordt afgelegd; het reeds behaalde eindcijfer zal dan op de nieuwe cijferlijst worden overgenomen.
2.
Op de kandidaat die ten tweede male is afgewezen voor eenzelfde examen of eenzelfde deel daarvan, afgelegd binnen twee jaar na de eerste afwijzing, is de eerstvolgende keer dat hij eenzelfde examen of eenzelfde deel daarvan aflegt, het eerste lid weer van toepassing.
3.
Op de aanvraag voor eenzelfde examen of deel daarvan als bedoeld in het eerste lid, is artikel 11 van overeenkomstige toepassing.
Inhoudsopgave
+ Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
+ Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
+ Artikel 10
Artikel 11
+ Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 19
Artikel 20
Artikel 21
- Artikel 22
Artikel 23
Artikel 24
Artikel 25
+ Artikel 26
+ Artikel 27
Artikel 28
Artikel 29
Artikel 30
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht